Hoofdsponsor

Sponsors

terug naar vorige scherm
In memoriam: Chris Reijnen

Vrijdag 21 mei ontvingen wij het droevige bericht dat de heer Chris Reijnen is overleden.

De heer Reijnen heeft medio jaren zeventig en tachtiger jaren een zeer actieve rol gespeeld binnen onze club. Ondanks het feit dat hij het hockeyspel zelf niet actief uitoefende heeft hij, als lid van het bestuur, vele jaren de organisatie rondom het jeugd hockey geleid.

MHCB was begin jaren zeventig nagenoeg ter ziele, maar dankzij daadkrachtig optreden van het nieuwe bestuur begon een nieuwe episode, met een aanzienlijke groei met name bij de jeugd.

Vanuit zijn woonplaats Gennep en gestimuleerd door zijn kinderen trad Chris toe tot het bestuur als hoofd jeugdzaken.

De snelle en structurele groei van de club in de begintijd is mede tot stand gekomen door zijn voortreffelijke leiding van de voor de club zo belangrijke jeugdsector.

Een markant punt was het feit dat Chris het initiatief nam tot het organiseren van het vervoer door ouders bij de jeugd uit wedstrijden en een daarbij behorend kilometer vergoedingsstelsel – een unicum in de toenmalige hockeywereld!

Bij zijn afscheid is Chris terecht benoemd tot erelid van MHCB.

De hockeyclub zal Chris blijven herinneren als een voortreffelijk organisator, een rustige en flexibele probleemoplosser, maar zeker ook een aimabel mens

Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe.