Hoofdsponsor

Sponsors

terug naar vorige scherm
Extra Algemene Ledenvergadering: 12 juni 2017

Op maandag 12 juni zal er een extra Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De ALV vindt plaats in clubhuis De Sloot en begint om 20.00 uur. Alle leden zijn welkom. De agenda is als volgt en focust zich op drie punten:

Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 12 juni 2017:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Presentatie van de aangepaste bouwplannen voor het clubhuis. Het bestuur vraagt instemming van de ALV voor deze bouwplannen.
  4. Samenstellen bouwcommissie. Belangstellenden kunnen zich bij de secretaris of de voorzitter opgeven.
  5. Instellen van een kascontrolecommissie. Dit is op de vorige ALV niet gebeurd en moet nog gebeuren voor de volgende reguliere ALV.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting