Hoofdsponsor

Sponsors

terug naar vorige scherm
Algemene Ledenvergadering op maandag 20 november

De datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) is vastgesteld op maandag 20 november. De ALV begint om 20.00 uur in De Sloot. Hieronder vind je de voorlopige agenda.

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 november 2017
1. opening en vaststelling agenda
2. notulen ALV 2016
3. jaarverslag voorzitter
4. financieel verslag penningmeester, presentatie begroting, decharge bestuur, benoeming kascommissie
5. verslag voorzitter TC
6. verslag voorzitter sponsorcommissie
7. verslag overige bestuursleden
8. stand van zaken verbouwing en benoeming bouwcommissie
9. voordracht erelid
10. rondvraag 
11. sluiting

Alle leden zijn welkom op de ALV. Hopelijk tot maandag 20 november!