Hoofdsponsor

Sponsors

terug naar vorige scherm
Vanuit het bestuur: Het seizoen zit er op, op naar het volgende seizoen!

De tweede helft van het seizoen is er wederom een hoop gebeurd binnen de hockeyclub. Zowel voor als achter de schermen. Wat voor de schermen, op het veld, gebeurd hebben we allemaal kunnen zien, meemaken en meeleven. Kampioenschappen en helaas ook degradaties, maar alles is met volledige inzet en maximale beleving gedaan. Het bestuur wil alle leden kort bijpraten over hetgeen achter de schermen is gebeurd, de afgelopen tijd.

Recentelijk hebben wij afscheid genomen van twee bestuursleden. Wouter Steenhuizen heeft na vele jaren en vele functies zijn taken overgedragen aan de nieuwe penningmeester. De nieuwe penningmeester is Wiel-Peter van Bergen. Hij zal bij de uitvoering van het penningmeesterschap administratief worden ondersteund door Wieke van Bergen. Dick de Zinger heeft zijn taken binnen het bestuur overgedragen aan Wim Simmelink. Wij zijn beide heren enorm dankbaar voor alle inzet en energie dit zij de afgelopen jaren voor de club hebben getoond.  

AVG
Per 25 mei is de vernieuwde wet op de privacy in werking getreden. Bij MHC Boxmeer proberen wij zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leden, ouders en vrijwilligers. De gegevens die over onze leden gaan, noemen we persoonsgegevens. De vereniging maakt alleen gebruik van deze persoonsgegevens als dat nodig is voor het benaderen of indelen van onze (jeugd)leden en/of ouders, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Door onze secretaris, Maurice Remmen, is de AVG scan voor onze vereniging gedaan en wij voldoen aan alle door de KNHB aangegeven eisen.

Vrijwilligersavond 24 augustus
Ook dit jaar zijn wij als bestuur enorm trots op hetgeen er door alle vrijwilligers gepresteerd is. Het is al eerder aangehaald, maar de hockeyclub is géén consumptiegoed, maar een club die afhankelijk is van de inzet en bereidwilligheid van vrijwilligers. Met de betaalde contributie worden de randvoorwaarden geschapen: velden, clubhuis en bond. Vrijwel al het andere binnen onze club wordt ingevuld en uitgevoerd door vrijwilligers. Binnen onze club hebben wij gelukkig veel vrijwilligers die gezamenlijk de motor van onze club zijn. Hoe meer mensen hun steentje bij dragen, des te meer we gedaan krijgen en des te beter het werk verdeeld kan worden. 
In de voorbereidingen voor komend seizoen wordt al weer hard gewerkt aan de invulling van alle taken binnen de club. Denk hierbij aan commissies, trainers, coaches, barcoaches en vele andere taken. Mocht je dit lezen en denken: hé, ik zou graag een bijdrage leveren, maar zou niet precies weten hoe of wat. Aarzel dan niet om iemand van het bestuur of de TC aan te spreken. MHC Boxmeer is een club van ons allemaal, laten we de club dan ook met z’n allen draaien! Dit seizoen is het bijzonder goed gelukt om met vele handen licht werk te maken. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 24 augustus. We kunnen dan samen terugblikken op het afgelopen seizoen en samen plannen maken voor het nieuwe seizoen. Het bestuur zal er zijn, want wij zijn tenslotte ook vrijwilligers.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor wederom een prachtig seizoen.

Pieter-Paul Geurts
Voorzitter